รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพม.10

575466.jpg

สพม.10 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2557 ณ สนามสองโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 205 คน โดยว่าที่ ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 เป็ นประธานในการดำเนินการสอบ และในวันที่อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2557 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การจัดมาตรการในการดำเนินการสอบและการป้องกันการทุจริงอย่างจริงจัง รัด กุม ทำให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: