สพป.สงขลา เขต 2 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

575226.jpg

…..เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมและถวายปัจจัยพร้อมภัตตาหารเพลแด่พระและสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี ที่ 28 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ณ วัดใหม่ทุ่งคา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โครงการดังกล่าว สพป.สงขลา เขต 2 ได้ร่วมกับวัดใหม่ทุ ่งคา จัดให้มีขึ้นทุกๆปี สำหรับปีนี้มีสามเณรเข้าบรรพชาจำนวน 80 รูป จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสพป.สงขลา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีเรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนาและหลักการเจริญ สมาธิภาวนา

…..ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้กล่าวในโอกาสเยี่ยมสามเณรกล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างวัดใหม่ทุ่งคากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางเขตพื้นที่รับผิดชอบทางการจัดการศึกษา โดยสามเณรซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนในสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงเวลาปกติสามเณรได้เล่าเรียนในภาคปกติเหมือนกับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ แต่พอในช่วงปิดภาคเรียนนี้ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ … ต้องชื่นชมกับสามเณรทุกรูปที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ใน 22 โรงเรียนซึงถือเป็นความสมัครใจของสามเณรเองและ เป็นความสมัครใ จของผู้ปกครอง ที่อยากเห็นสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนได้มาศึกษาธรรมะ อย่างน้อยคิดว่าปิดภาคเรียนแทนจะอยู่บ้านเฉยๆ แต่มาศึกษาธรรมะและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาสืบสานในส่วนของศาสนาพุทธ ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี …คิดว่า 1 เดือนที่สามเณรอยู่ที่นี้คงได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสามเณรเอง อย่างน้อยเรื่องของสติ เรื่องของสมาธิ เรื่องของทางพระพุทธศาสนาและในส่วนต ่าง ๆ ของการเป็นสามเณร คิดว่าเมื่อสิ้นโครงการนี้ และเมื่อสามเณรได้สึก สิ่งที่ตามติดตัวสามเณรไปคือคุณงามความดี อย่างน้อยได้ทำสิ่งดี ๆ เป็นแบบอย่างกับเพื่อนอีกหลาย ๆ คนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทางเขตพื้นที่การศึกษา … ขอขอบคุณทางอาจารย์ ตลอดเวลาซึ่งท่านได้ประสานงานมาตลอดว่าปีนี้โครงการยังเหมือนเดิม ทำอย่างไรให้ได้ประชาส ัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนมาบรรพชากัน ซึ่งปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านด้วยระยะเวลาที่รีบเร่ง ปีที่แล้ว 100กว่ารูป ปีนี้ 80 รูป ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดี ทางเขตเองอยากสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไปกับวัดใหม่ทุ่งคา เพื่อให้เห็นถึงความจรรโลงสิ่งดีงาม ให้เห็นถึงการสืบสานเห็นถึงความเป็นพุทธมามกะที่ดีที่จะทำให้ศาสนาพุทธมีความเข้มแข็งขึ้น สิ่งที่สำคัญก็คือ เด กและเยาวชนของชาติเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านจิตใจด้านคุณธรรม ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับสามเณรให้กับพระคุณเจ้า … ถือว่าสิ่งที่ทำในวันนี้ขอให้ส่งผลดีต่อทุกๆคนที่ได้มาร่วมอนุโมทนาในวันนี้ ขอขอบคุณวัดใหม่ทุ่งคาและทางพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำโครงการดี ๆ ให้กับเยาวชน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: