สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) พร้อมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

576549.JPG

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) ดำเนินการจัดส่งกระดาษคำตอบไปตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มในทุกกระบวนการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่การนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจำนวน 11 วิชา ที่ถูกบรรจุไว้ในหีบๆ แต่ละวิชาจาก 2 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ออกจากห้องมั่งคง ที่มีมาตรป้อง ันล็อกด้วยกุญแจ 3 ชั้น โดยมีคณะกรรมการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน พร้อมทำการมอบกุญแจห้องและกุญแจหีบให้กับกรรมการนำกระดาษคำตอบไปตรวจ โดยมีนายวิฑูรย์ จินตนสถิตย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.32 และคณะร่วมเป็นพยาน

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ทั้งหมดจำนวน 2,975 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 2}948 มาเข้าสอบ 2,484 ขาดสอบทุกวิชาเอกจำนวน 464 สอบ คิดเป็น 15.74 เปอร์เซ็นต์ สอบผ่านภาค ก,ข จำนวน 379 คน สถานที่สอบสัมภาษณ์ สพม.32(บุรีรัมย์) ได้ใช้อาคาร 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวน 9 ห้อง โดยสพม.32 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. มื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2557 แยกเป็นวิชาเอกดังนี้ 1 คณิตศาสตร์ ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 ราย 2.คอมพิวเตอร์ ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 85 ราย 3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 48 ราย 4.ฟิสิกส์ ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 25 ราย 5.เคมี ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 ราย 6.สังคมศึกษา ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 88 ราย 7.ภาษาไทย ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 6 ราย 8.ภาษาจีน ผู้สอบ สัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย 9.พลศึกษา ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 13 ราย 10. ดนตรีสากล ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย 11. การบัญชี ผู้สอบสัมภาษณ์ จำนวน 84 ราย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: