เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๒๘พ.ค.๒๕๕๗

bhj5bibaf5baie9f97bc7.jpg

ร่วมแรงร่วมใจ…แว่วว่าในการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้ “พ่อบ้าน” จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) ได้เน้นย้ำให้”ข้าราชการแรงงาน” ต้องเร่งทำงาน

นัยว่า ก่อนหน้านั้น “ปลัดจีรศักดิ์” ได้เข้ารับฟังการชี้แจงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป มารายงาน ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ปลัดจีรศักดิ์ แจ้งว่า คสช.ได้มีประกาศโครงสร้างการบริหารปกครองออกเป็น 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ รง.อยู่ในชุดงานของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงาน โดยโครงสร้างทั้ง 7 กระทรวง มีปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงทำหน้าที่ “รัฐมนตรี” ขึ้น ่อหัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่าย

พ่อบ้านแรงงาน ขยายความต่อว่า คสช.ได้ขอผู้ประสานงานระดับ 8 ขึ้นไปในการประสานงานแต่ละกระทรวงเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่างๆ โดยขณะนี้จะ “ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย” แต่จะรอดูผลงานเป็นหลัก หากผ่านไประยะหนึ่งยังไม่ขับเคลื่อนหรือยังเดินไม่คล่อง อาจจะต้อง “ปรับย้าย”

“ข้าราชการแรงงานจะต้องขับเคลื่อนภารกิจให้เร็วขึ้น เพราะขณะนี้เราสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้นด้วยตัวเราเอง เรายิ่งต้องรีบช่วยกันทำงาน หลังจากที่ต้องหยุดชะงักมาด้วยเหตุผลความไม่สงบทางการเมือง บัดนี้มีผู้เปิดประตูให้เราเดินแล้ว เราต้องรีบกอบกู้สถานการณ์ให้กลับคืนมาให้เป็นปกติให้เร็วที่สุด ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน” เน้อ!!

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: