สพป.สมุทรปราการ ๒ ร่วมคณะพระครูปลัดรัตนวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดโบราณร้อยปีบางพลี

587555.JPG

สพป.สมุทรปราการ 2 ร่วมคณะพระครูปลัดรัตนวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดโบราณร้อยปีบางพลี : นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผอ.สพป.สป.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สป.2 นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สป.2 นายชุมพร รังรงทอง ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ร่วมคณะกับพระครูปลัดรัตนวัฒน์ (พระครูแจ้) รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง บริจาคสิ่งของและเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดโบราณร้อยปีบางพลี เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ บริเวณเต้นท์รับบริจาคความช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นบริเวณหลังห้าง Big C บางพลี.

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: