Archive | June 2014

คุรุสภา ร่วม สพป. ตราด อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

602406.JPG

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีพระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าคณะตำบลท่าโสม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด…การจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งนี้ จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการฯขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2557 ณ วัดท่าโสม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 100,000 บาท มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่างๆ ในจังหวัดตราด เข้าร่วมจำนวน 100 คน หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการถือศีล 8 ปฏิบัติสมาธิ เรียนรู้หลักธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และการประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษาได้ตระหนักในเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลและธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และลูกศิษย์ ส่งผลดีต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของชาติ ต่อไปในอนาคต…ภาพ/ข่าว : prtratedu

28 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เศรษฐกิจพอเพียงวัดนาอุดมวนาราม

เศรษฐกิจพอเพียงวัดนาอุดมวนาราม : หัวใจไทย ประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา

Read More…

สานฝันในโลกมืดห้องสมุดเสียง… ปี๓

7cbifj5k55big6eagff8e.jpg

เข้าสู่ปีที่ 3 โครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice ปี 3” วิทยุเนชั่น เอฟเอ็ม 90.5 และคลื่นคนทำงาน เอฟเอ็ม 102 ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานต่อโครงการเติมเต็มความรู้ สู่ผู้พิการทางสายตา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม กับโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice ปี 3” ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

หลังจากโครงการเมื่อปี 2554 และ 2556 ประสบความสำเร็จอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากผู้ฟังวิทยุผู้รับสื่อในเครือเนชั่น ตลอดจนมีผู้มีชื่อเสียงมากมาย มาช่วยผลิตหนังสือเสียงทั้งหมด 60 เล่ม ทำให้น้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีโอกาสได้ฟังหนังสือเสียง

“อังคณา หมัดยูโก๊บ” เด็กนักเรียนชั้น ป.3 ยอมรับว่า การฟังหนังสือเสียงสนุกกว่าการอ่านเอง อยากฟังทุกแนว ก็แล้วแต่คนที่มาอ่านให้เราฟัง ทำให้ได้ความรู้และสนุกด้วย บางทีก็ฟังคงเดียว บางทีก็มานั่งฟังกับเพื่อน จึงอยากให้มีคนมาอ่านหนังสือให้เราฟังบ่อยๆ

“ธนัต พานิช” เด็กนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเดียวกัน บอกว่า ส่วนตัวแล้วชอบฟังหนังสือเสียงที่เป็นแนวให้ข้อคิด พวกนิทานอีสปที่ให้ข้อคิด ส่วนเรื่องใหม่ๆ ที่อยากให้มีคนอ่านให้ฟังคือ นิทานชาดก

ส่วน “นพพล นโมคำ” วัย 12 ปี นักเรียนชั้น ป.3 ยอมรับว่า ชอบฟังแนวสยองขวัญ ฟังแล้วตื่นเต้นดี สามารถจินตนาการตามสิ่งที่เขาอ่านให้ฟัง เวลาไปที่ห้องสมุดดิจิทัล สามารถเลือกแผ่นมาฟังได้ โดยเลือกอ่านจากชื่อเรื่อง แล้วนำมาใส่เครื่องฟัง

“อยากให้มีคนอ่านให้ฟังอีกหลายๆ แนวทั้งนิยายเศร้า นิยายอินเลิฟ หรือนิทานแบบผจญภัย เวลามีคนอ่านให้ฟังแล้วน่าสนใจกว่าอ่านเอง” นพพล บอกด้วยรอยยิ้ม

ไม่ต่างจาก “ธนวัต ฉัตรธนโชติ” วัย 60 ปี ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ บอกว่า หนังสือเสียงนั้นสะดวกกับเรามากกว่าการอ่านเอง ส่วนตัวแล้วจะชอบแนวกำลังภายใน นวนิยายจีน มีมังกรหยก ฤทธิ์มีดสั้น และสามก๊ก อยากให้มีคนมาอ่านแนวนี้ให้ฟังอีก ตอนนี้ที่ต้องการคืออยากให้มีสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้วย

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวขอบคุณ วิทยุเนชั่น เอ็นบีซี และผู้ให้การสนับสนุน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างและง่ายขึ้น ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย จะช่วยเติมเต็มโอกาสที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ รวมถึงเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกมืดด้วย

ด้าน “เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์” กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ในปี 2557 นี้วิทยุเนชั่นต่อยอดจัดโครงการเพื่อเป็นประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งมีรูปแบบโครงการที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ผ่านช่องทางอันหลากหลาย และปีนี้ ตั้งเป้าไว้ที่ 120 เล่ม เชิญชวนให้คนที่มีจิตอาสามาช่วยอ่านและส่งต่อหนังสือเสียงเหล่านี้ สามารถอ่านได้ทุกแนว ซึ่งอาจจะเป็นแนวนิยาย สารคดี นิยายที่ได้รับรางวัล ก็เอามาอ่านให้ฟังได้ ซึ่งหนังสือเสียงเหล่านี้จะมีอายุยาวนาน สามารถหยิบมาฟังและสร้างประโยชน์ได้อีกมากมาย

ทั้งนี้ หนังสือที่วิทยุเนชั่นได้คัดเลือกให้อาสาสมัครอ่านบันทึกเสียง ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ นิทาน การ์ตูน เรื่องสั้น นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ และหนังสือดีในดวงใจของผู้พากย์เสียงเองที่คิดว่าดีและอยากแบ่งปัน โดยจะมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้ฟังวิทยุ สมาชิก ผู้ติดตามสื่อในเครือ อาสาสมัครทั่วไป รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกาศ พนักงานในเครือเนชั่น อ่าน อาทิ “สุทธิชัย หยุ่น”, “กนก รัตนวงศ์สกุล”, “วีณารัตน์ เลาหภคกุล”, “อุมาพร ธำรงค์วงศ์โสภณ” มาร่วมอ่านหนังสือเสียง เพื่อเผยแพร่ในรายการ “ห้องสมุดเสียง” ทางเอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-23.00 น.

นอกจากนี้ ยังจัดทำพื้นที่ห้องสมุดเสียงบนเว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th สามารถดาวน์โหลดไปไว้ฟังได้ รวมถึงจัดทำเป็นดีวีดีมอบให้แก่ มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นวิทยาทานด้วย สำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง สามารถติดต่อแสดงความจำนงอ่านหนังสือเสียงได้ที่ห้องบันทึกเสียง เนชั่น เรดิโอ อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น 12 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2338-3681-2 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nationradio.co.th, http://www.facebook.radio.nbc และ https://twitter.com/NTRadio_NBC …………………………… (หมายเหตุ : สานฝันในโลกมืด ห้องสมุดเสียง… ปี3)

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฝังกลบแท็บเล็ตประชานิยมยุติโครงการใช้งบชาติไม่คุ้มค่า

ฝังกลบแท็บเล็ตประชานิยมยุติโครงการใช้งบชาติไม่คุ้มค่า : สุพินดา ณ มหาไชย 0 รายงาน

Read More…

คุรุสภา สพป.นครราชสีมา เขต ๕ จัดอบรมศีลธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณ ๕๗

598562.jpg

เช้านี้วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ. ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีนายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 100 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 100,000 บาท หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน แบ่งเป็นแผนการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 5 หัวข้อ อาทิ ศาสนากับวิถีชีวิตครู คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นต้น การอบรมประกอบด้วยการถือศีล 8 ปฏิบัติสมาธิ การประชุมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินทั้งโดยผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรประจำกลุ่ม การอบรมในครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษามีความตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลและธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และศิษย์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในด้านต่างๆ และส่งผลดีต่อวงการศึกษาในภายภาคหน้า

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว รัฐวุฒิ สุนทรสุข

23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม

601940.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 การแข่งขัน to be number one dancercise เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จัดขั้น ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคล้านนา เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ครูศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริเป็นผู้ควบคุมและฝึกสอน ทีมเด็กนักเรียนทั้งหมด 12 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่นโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงเข้าแข่งขัน รุ่น pre-teenageโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียนผลการแข่งขัน ลำดับ ที่ 1 โรงเรียนสาธิตราชภัฎเชียงใหม่ ที่2 โรงเรียนบ้านบ้านแม่หงานหลวง ที่3 โรงเรียนบ้านเสาหิน ที่4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.538489722939976.1073742234.100003368603572&type=1ภาพครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรม รร.บ้านซับมะนาว สพป.สระแก้ว เขต ๑

602186.JPG

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นตัวแทนของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในการรับมอบโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชัน แห่งที่ ๕๙ ในประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจัดสร้างโดยสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพภาค ๓๑๐ เอ ๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย เสริมสร้างความเป็นไทย เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง ความเป็นพลเมืองอาเซียน

601814.JPG

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายอติศักดิ์ ไนยะกูล รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย เสริมสร้างความเป็นไทย เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง ความเป็นพลเมืองอาเซียน ณโรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครู นักเรียน มีความรู้ เข้าใจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

๒.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงบนวิถีความเป็นไทย

๓.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงเป็นพลเมืองที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

27 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ THEP และมูลนิธิ ISGE ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

601886.JPG

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต้อนรับคณะของมูลนิธิ THEP (THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECTS) และมูลนิธิ ISGE (INTERNATIONAL SUPPORT GROUP FOUNDATION) โดยผอ.อภิชาติ อินตา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด อำเภอจอมทอง เป็นผู้ประสานการนำนักเรียนทุน และทางมูลนิธิมาพบปะซักถามชีวิตความเป็นอยู่การเรียน เพื่อติดตามการให้ทุนต่อเนื่อง และพิจารณาให้ทุนเพิ่มเติม นักเรียนที่ได้รับทุนดังนี้ โรงเรียนบ้านขุนแปะ จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ จำนวน 4 คนโรงเรียนบ้านจันทร์ จำนวน 11 คน โรงเรียนบ้านปางหินฝน จำนวน 4 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูนจำนวน 2 คนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 2 คน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จำนวน 1 คน รวม 28 คน ทุนที่ให้เป็นเงิน แยกเป็น ระดับป.1-ป.6 จำนวน 2 เทอมๆละ 2,000 บาท แยกเป็น ระดับม.1-ม.6 จำนวน 2 เทอมๆละ 3,000 บาท แยกเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 เทอมๆละ 10,000 บาท แยกเป็น ระดัปวช. จำนวน 2 เทอมๆละ 3,000 บาท แยกเป็น ระดับปวส. จำนวน 2 เทอมๆละ 6,000 บาท https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.538463049609310.1073742233.100003368603572&type=1ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

27 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แข่งขันทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

597504.JPG

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ซึ่งได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม มาแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป ดังนี้ก ารเขียนเรื่องจากภาพ “อนาคตเด็กไทย” ป.๑-๓ โรงเรียนบ้านประคอง การเขียนเรียงความ “ประเทศไทยในสังคมอาเซียน” ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ การคัดลายมือ ป.๑-๓ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย การคัดลายมือ ป.๔-๖ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ การแต่งกลอนสุภาพ “ความดีงามในความเป็นไทย” ม.๑-๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา การเขียนตามคำบอก ป.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ การเขียนตามคำบอก ป.๔-๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง การอ่านเอาเรื่อง ป.๑-๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด การอ่านเอาเรื่อง ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ การอ่านเอาเรื่อง ม. ๑-๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก …. ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

20 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาฯยันเลือก”ตั๊น”ตัวแทนบัณฑิตโปร่งใส!

จุฬาฯ ยันเลือก “ตั๊น” ตัวแทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โปร่งใส ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากกรรมการบัณฑิต ชี้ “การศึกษา-การเมือง” คนละเรื่อง

Read More…

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

การพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ

600005.jpg

ศูนย์วิชาการ การศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมี นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่าย การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กพิเศษ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย การจัดค่ายใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงด้วยกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และคณะครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป.ชม.เขต 4

600185.jpg

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2557 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Wat Ram Poeng (Tapotaram) โดยมีนายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม พร้อมฝึกอบรมโดยเน้นความอดทน อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นฐานตั้งมั่นแห่งสติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป กายกับใจ(จิต)เป็นหนึ่งเดียว สติมา…ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ…

ภาพและข่าวโดย..เครือข่ายโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง อนิรุทธ์ จิตหาญ / ฐิตารีย์ คำนิล รายงาน http://www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วปท. และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน

599920.jpg

โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ๔ คน ดังนี้ น.ส.พัชรา โคเซียน พนักงานการเลือกตั้ง นางอภิญญา อุ่นเจริญ พนักงานการเลือกตั้ง นายวรพงษ์ อุ่นเจริญ พนักงานสืบสวนสอบสวน และ นายสุวิทย์ เชียรประณีต เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง โดยได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองกระดี่เลือกประธานนักเรียน ผลการนำเครื่องลงคะแนนมาใช้ปรากฏว่า นักเรียนสามารถใช้เครื่องในการทำการลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนถึงนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกกล่าวแนะนำกับผู้ปกครองถึงการใช้เครื่องลงคะแนนซึ่งจะเป็นการนำเครื่องดังกล่าวมาใช้ในอนาคต…

25 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ