Archive | July 2014

สพป.ชม.เขต ๔ เปิดงานมหกรรมสู่โลกอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

614421.jpg

นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้รับมอบจาก ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ให้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน นายธนู มีสัตย์ ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมทีมงานผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ศน.ชพ. กล่าวรายงานแจ้งกำหนดการกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ การแสดงเปิดนำโดยนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน การรำบายศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมืองแสดงอาเซียนสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อาเซียนรวมใจ ชมวงดนตรีลูกทุ่งเวฬุวัน 3 ชุด และมีกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงอาเซียน การประกวดโครงงานนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้อาเซียน นักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมงานกว่า 1,000 คน..

ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญร่วมรับชมผลงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ในปี 2558 / ได้รับประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวชาวอาเซี่ยน พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซี่ยนศึกษาประจำ สพป.ชม.เขต 4 คือโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานหรือผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากพิธีเปิดประธาน นายไพโรจน์ เดชะบุญ พร้อมนายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานอาเซี่ยนจาก 6 โรงเรียน ได้แก่อำเภอดอยหล่อ มีโรงเรียนบ้านหัวช่วง โรงเรียนบ้านสามหลัง / อำเภอสารภี มีโรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมพู และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เจ้าของสถานที่

โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมผลงานรางวัลเหรียญทอง ชนะระดับชาติ ของนางมนัญญา เตมียะ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ด้านการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ วีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ เครือข่าย PR’ร.ร.วัดเวฬุวัน ร่วมบันทึกภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ http://www.facebook.com/เครือข่าประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่วประเทศ

และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่าย ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line เครือข่าย ปชส.สพป.ชม.เขต ๔ และขอความอนุเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง

18 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๑๗ก.ค.๒๕๕๗

caaga9j7k5gkhe6c8d85h.jpg

“แฉ! ปลัด สธ.เสนอ คสช.บังคับประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30-50% ไม่ยอมเรียกประชุม สปสช. ทำให้ประชาชนเบิกจ่ายยามะเร็ง-ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีไม่ได้”…นี่คือโปรยนำข่าว ที่กลุ่ม “NGO” ส่งข่าวชิ้นนี้เข้าอีเมลสื่อทุกแขนงในช่วงวันศุกร์ที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ราชการหยุดทำการ 0 แหม!! เลือกวันเวลาในการส่ง “ข่าวแจก” ได้เหมาะที่สุด เพราะกลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อทุกแขนงโหมกระหน่ำนำเสนอ จนสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชน เกือบ 48 ล้านคน ที่ใช้บริการ “บัตรทอง” หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค” 0 แม้ “นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์” ปลัด สธ.จะนั่งยันยืนยันว่า “ผมไม่เคยมีแนวคิดนี้ และไม่เคยเสนอร่วมจ่ายให้คสช.” จนล่าสุด คสช.แถลงร่วมปลัดสธ. 0 เดือดร้อนถึง “นพ.วินัย สวัสดิวร” เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะ “ผู้ซื้อบริการ” จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ “ผู้ให้บริการหลัก” ต้องออกเดินสายชี้แจงสื่อ 0 “ผมเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ยังไม่มีการนำแนวทางเรื่องการร่วมจ่าย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามแนวทางของระบบหลักประกันสุขภาพ จะต้องไม่ให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและป้องกันการล้มละลายจากการเจ็บป่วย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

คณะครู นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเมืองพังงา จัดแสดงผลงานรับการประเมิน

617582.jpg

คณะครู นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเมืองพังงา จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนในเครือข่าย รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ณ โรงเรียนวัดบางเสียด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอทับปุดและอำเภอเมืองพังงา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ในการประเมินโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจำปี 2557 ได้มีทันตแพทย์จากโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพังงาและ สพป.พังงา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเครือข่ายด้านโครงงาน นวัตกรรมหรืองานวิจัยเรื่องทันตสุขภาพ, การจัดทำหลัดสูตรการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ, การควบคุมคราบจุลินทรีย์, การควบคุมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ, ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ, ผลลัพธ์ ผลกระทบ,การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่าย สำหรับการประเมินครั้งนี้ พบว่าเครือข่ายอำเภอเมืองพังงา ได้คิดค้นการย้อมคราบจุลินทรีย์ด้วยเนื้อไม้ธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมส่งเสริมพัฒนาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กำหนดจัดมหกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและเป็นการกระตุ้นให้มีการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง …ธนพร ภาพ/ข่าว

23 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อึ้ง!เด็กป.๓พม่าชนะเลิศคัดลายมือวันภาษาไทย

อึ้ง!เด็กป.3พม่าชนะเลิศคัดลายมือ รับโล่รางวัลสพฐ.เนื่องในวันภาษาไทย

Read More…

เปิดโลกมุสลิมตอน:ส่งท้ายรอมาฎอน

i5abddebk9e85ai9gagcj.jpg

เปิดโลกการศึกษามุสลิม วันนี้ขอนำเรื่องราวสัปดาห์ท้ายสุดของเดือนรอมาฎอน เดือนแห่งการทำความดีกำลังจะพ้นผ่านไปอีกหนึ่งเดือน ในขณะที่อียิปต์อยู่ในช่วงอากาศที่ร้อนระอุ แต่พี่น้องมุสลิมก็ยังคงศรัทธาถือศีลกันอย่างน่ายกย่องที่สุด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เอกอัครราชทูต พีรศักย์ จันทวรินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารละศีลอด ให้แก่น้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศอียิปต์ ณ หอประชุมซอและห์ กาเมล มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร มีพี่ๆ น้องๆ นักศึกษาทั้งหญิงชายประมาณ 350 คน โดยมีคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้จัดการเรื่องรายการอาหารทั้งคาวหวานและน้ำไว้ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่มาร่วมงาน ภายในงานก่อนเวลาละศีลอด ได้มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดย มูฮำหมัดชะรีฟ ยามัน และการบรรยายในหัวข้อ “ความประเสริฐของเดือนรอมาฎอน” โดย สุกรี สุระ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอียิปต์ (กศน.) ซึ่งได้รับความรู้แนวใหม่ๆ ที่สอดแทรกมาในเดือนรอมาฎอนอย่างดีเยี่ยม ได้ครบทั้งในเรื่องทางธรรมและทางโลก หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตได้หารือพูดคุยกับนักศึกษา ให้กำลังใจในการศึกษาและทุกความหวังที่นักศึกษาทุกคนมี พร้อมทั้งขอพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตัวเองตลอดจนสังคมที่กว้างขึ้นต่อไปในอนาคต มะนาเซ เซมะ นักศึกษาจากจังหวัดยะลา เรียนคณะศาสนศาสตร์ ปี 4 เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงาน และเข้าร่วมงานบอกว่า ดีใจมาก ที่เอกอัครราชทูต ร่วมกับ สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดงานละศีลอดประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 แม้ว่า คณะกรรมการสมาคมส่วนหนึ่งได้กลับไปยังประเทศไทยเพื่อเตรียมงานคืนสู่เหย้า ที่จะจัดขึ้นในไม่ช้านี้ แต่ทางสถานเอกอัครราชทูตและคณะกรรมการที่เหลือก็ช่วยกันทำงานนี้ออกมาดีมาก ในขณะที่ จิระศักด์ จันทร์ผ่อง นักศึกษาจาก นครศรีธรรมราช เรียนคณะอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ปี 1 ซึ่งดูแลเรื่องการจัดอาหารเพื่อละศีลอด และทุกการจัดกิจกรรมของนักเรียนที่อียิปต์ ได้รับการช่วยจากสถานทูตมาตลอด การจัดงานละศีลอดในครั้งนี้ก็เช่นกัน ครั้งนี้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ เพราะอยากให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่อร่อยๆ และอิ่มกันเต็มที่ อาหารทุกอย่าง อย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเพื่อนๆ ทุกคน ต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ที่เป็นเจ้าภาพและให้ความสำคัญกับเดือนรอมาฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่มีเกียรติของอิสลาม เดือนรอมาฎอน เป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่งในอิสลาม มุสลิมทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน สังคมไทยปัจจุบันนี้ ความใกล้ชิดทำให้เกิดความเข้าใจกัน แม้จะไม่ใช่ศาสนาเดียวกันแต่เพราะความรักความศรัทธาซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่มาของความสามัคคี และเกิดสิ่งดีๆขึ้นในสังคม เท่าที่รู้มาไม่ใช่เพียงเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพในงานละศีลอดในวันนี้เท่านั้น แต่ภริยาท่านเอกอัครราชทูต และแม่บ้านที่ทำเนียบ ก็ทำอาหารบริจาคให้แก่ยามและผู้ยากไร้ในเขตซามาเหล็กอีกด้วย ทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเดือนแห่งความดี และได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินที่ได้มาอาศัยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่ากระทำอย่างยิ่ง..

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ชนะเลิศระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต ๓๕

616754.JPG

สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจ ครอบครัว สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเถินวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE

ทูลพระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ท่านพิมมน์ ปิติลุ ผอ.โรงเรียนเถินวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เข้าคารวะ ท่านอลงกรณ์ ประสานสุข รอง.ผอ.สพม. เขต ๓๕ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต ๓๕ ณ สพม. เขต ๓๕ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ท่านอลงกรณ์ ประสานสุข รอง.ผอ.สพม. เขต ๓๕ รักษาราชการแทนผอ.สพม. เขต ๓๕ ได้ให้กำลังใจ และขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผลักดันให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งประเทศ สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ สู่ครอบครัว สพม. เขต ๓๕ อย่างน่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.679508315468607.107…

22 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หวั่น”พาสปอร์ตความดี”ชนวน..สร้างเรื่องโกหก?

หวั่น”พาสปอร์ตความดี” ชนวน.. สร้างเรื่องโกหก? : HotติดWeb

Read More…