สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

691946.JPG

นางณรี สุสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ซึ่ง สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในระดับกลุ่มจังหวัดที่10 โดยมี ผอ.สพท.หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดมอบหมายภารกิจที่ต้องดำเนินงาน ประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ประกอบด้วย สพป.20 เขตพื้นที่ สพม.6 เขตพื้นที่ จาก 8 จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2558 และสรุปผลการประเมินในวันที่ 27 มกราคม 2558

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: