ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อม รองฯ ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ. และเข้าประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

692399.JPG

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปของ ฉก.ยะลา ฉก.นราธิวาส และ ฉก.นย.ทร. ฉก.ยะลา ๑๕ ฉก.นราธิวาส ๓๐ และร่วมหารือแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รมช.ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้ทุกคนในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักว่ารัฐบาลชุดนี้มีความตระหนักในเรื่องการแก้ไขเรื่องความปลอดภัยครูเป็นวาระแห่งชาติ การมาครั้งนี้มาเพื่อติดตามการจัดทำโครงการการนำกีฬาเข้าสู่การศึกษา ติดตามเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มโครงการในเร็วๆ นี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการโดยใช้เทคโนโลยีไปใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งได้รับรายงานว่าใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยดีกำลังพิจารณาว่าจะขยายไปสู่โรงเรียนขนาดที่ใหญ่ขึ้นบ้าง ขณะนี้ชุดติดตามนิเทศกำลังออกติดตามดูแลหวังว่าจบการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าโครงการจะดีขึ้น หลังเสร็จการประชุมพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: