สพป.นครปฐม เขต ๑ รวมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ อิมแพค เมืองทองธานี

692448.jpg

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ซึ่งในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก ๖๐ เขตพื้นที่ ใน ๒๖ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน ใช้สถานที่แข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี และในวันพิธีเปิดวันนี้ได้มีกิจกรรมแข่งขันพานธูปเทียนแพ ของโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนวัดลาหญ้าไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมแข่งขันด้วย–//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–// ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/609457841718…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928729110471531.1073741877.199…

http://www.esanpt1.go.th/web2009

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: