รมช.ศธ.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ ลงใต้ติดตามแผนบูรณาการ รปภ.ครู

692120.JPG

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในการประชุมติดตามแผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑,๒,๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓ และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ได้เข้าร่วมในการประชุมและได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: