สพม.๒ ชี้แจง กบข.โครงการ Undo

691949.JPG

นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออกจาก กบข.เพื่อไปรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนสารวิทยา ประธานฯ กล่าวว่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออก กบข. ซึ่งวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ กบข.มาชี้แจงและให้ข้อมูลในการตัดสินใจจะลาออกหรือจะไม่ลาออก ขอให้ทุกคนได้ฟังข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน มีประโยชน์สำหรับตนเองมากที่สุด ซึ่งแต่ละคนจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลาออก เพราะเมื่อลาออกแล้วไม่สามารถขอยกเลิกได้

นายอารมณ์ บ้านใหม่ ประธานพิธีเปิด กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดให้บริการให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ลาออกจาก กบข.(โครงการ Undo) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้ จะเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การประชุมชี้แจงข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออกจาก กบข.เพื่อไปรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าวจัด 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสารวิทยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: