ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ คว้ารางวัล คนไทยตัวอย่าง

693047.JPG

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (สพป.นครปฐม เขต 1) เข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี 77 จังหวัด ต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี โดยมี หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ผู้ที่ได้รับรับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” เป็นการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม ผู้ที่เข้ารับรางวัลเป็นบุคคลหลากหลายอาชีพ อาทิ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักแสดง นักธุรกิจ จำนวน 126 คน (เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 ภาพ/ข่าว)

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: