สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๑๕ โรง

692981.JPG

วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2557) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 115 โรง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน รวมทั้งสิ้น 132 คน โดยมี นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านอินทนิล อันดับที่ 2 โรงเรียนต้นพิกุล ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (ภาพ/ข่าว…งานปชส.ปัตตานี เขต 2)

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: