กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา สพป.ชม.เขต ๔

693095.jpg

กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา อ.สันป่าตอง สพป.ชม.เขต 4 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น รวม 6 โรงเรียน จำนวนลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 150 คน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กำหนดกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 / ประธานโดยนายวีระศักดิ์ ถาอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองครอบ

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความแข็งแรงของร่ายกาย จิตใจ และฝึกการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป…

CR..ภาพโดยเครือข่าย PR.โรงเรียนวัดโรงวัว อ.สันป่าตอง / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว เผยแพร่แล้วผ่าน สื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th/ http://www.eduthainews.com http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท.

และ Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line สมาคม ปชส.สพท.ปท.

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: