สพป.สิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ การศึกษาก้าวไกล รวมใจเทศกาลกินปลา ๒๕๕๗

693925.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน ในการจัดการแสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ วันเสาร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่องานว่า การศึกษาก้าวไกล รวมใจเทศกาลกินปลา ๒๕๕๗ จัดการแสดง ๘ ชุด ๑. โรงเรียนอินทโมลีประทาน ชุดดวงใจประชา ๒. โรงเรียนอุดมทรัพย์ ชุดเห็นนางเงียบ ๆ กิ๊กเพียบนะค่ะ ๓. โรงเรียนวิจิตรศึกษา ชุดฟ้อนอวยพรอ่อนหวาน ๔. โรงเรียนอุดมทรัพย์ ชุดสยามเมืองยิ้ม ๕. โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) ชุดระบำทวาราวดี ๖. โรงเรียนอินทโมลีประทาน ชุดเอกลักษณ์ ๗. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ชุดลูกทุ่งวัฒนธรรม ๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี การแสดงโฟค์ซอง และต่อด้วยการแสดงมินิไลท์แอนท์ซาวน์ เรื่อง สิงห์บุรี มหัศจรรย์แห่งเมืองธรรมะ เมืองทองของแผ่นดิน โดยจังหวัดสิงห์บุรี

28 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: