กีฬาสร้างสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

694098.JPG

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีรร.ชุมชนบ้านท่าข้าม วันที่ 29 ธ.ค. 2557 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬา รู้จักกฎ กติกา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันกีฬามาทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย แชร์บอลหญิง เทเบิลเทนนิสชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง แบ่งเป็นหมู่่สีทั้งหมด 4 สี คือสีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีแดง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เทศบาลตำบลท่าข้าม หน่วยงานราชการอื่นๆ ร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดี

29 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: