สพฐ. ติดตามงานโครงการอาหารกลางวันและระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สพป.สตูล

706320.JPG

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายปราโมทย์ แก้วสุข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปี 2557 ในโรงเรียนวัดหน้าเมือง อ.เมืองสตูล โรงเรียนบ้านทางงอ และโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยเข้าติดตามและเก็บข้อมูลในเรื่องการบริหารเงินประมาณโครงการ หลักสุขาภิบาลอาหาร การจัดเมนูอาหารให้นักเรียน ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นโรงเรียนให้จัดปริมาณอาหารและคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มผักและผลให้แก่นักเรียน

ทั้งนี้ มีรอง ผอ.สพป.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ นายวินัย ชัยชนะ และนายกิตติพณ สุวิชญางกูร ให้การต้อนรับและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: