สพป.สงขลา เขต ๑ สอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา

713735.JPG

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร.ร.วิเชียรชม อ.เมืองฯ จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (สพป.สงขลา เขต 1) โดยมอบหมายให้ นายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบฯ มีความโปร่งใส และได้เน้นให้ผู้กำกับห้องสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการสอบครั้งนี้ มีคณะผู้แทนจาก สพฐ. ประกอบด้วย พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายธวัชชัย วันวรกิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และรับฟังการรายงานการดำเนินการสอบ ซึ่งผู้แทนจาก สพฐ. พึงพอใจในการดำเนินการสอบฯ ของ สพป.สงขลา เขต 1 และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะทำงาน และ ร.ร.วิเชียรชม ที่ได้ดำเนินการการสอบฯ ครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 52 คน ขาดสอบ จำนวน 4 คน สำหรับการสอบวันที่สอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบภาค ข (สอบสัมภาษณ์) ใช้ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 1 เป็นสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: