เลขาธิการ กพฐ. ตรวจพื้นที่ก่อนรับเสด็จ และพบปะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

715799.JPG

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจพื้นที่ก่อนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบปะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะ ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่

โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสิบสองโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และเป็น1ใน 29 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 2 บ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านสบปืน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดง และหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ มีครูและบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 11 คน นักเรียน จำนวน 113 คน

19 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: