ร้องเรียน!รพ.เปิดทีวีช่องเดียว

ร้องตู้ปณ.1111 รพ.รัฐ เปิดทีวีช่องเดียว สธ.รับลูกส่งหนังสือแจ้งใช้ดุลยพินิจสลับหมุนเวียนเปิดช่องทีวี ยันไม่ได้ปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ie6ghfdi9d5adjecgagkc.jpg

17 ก.พ. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ในสังคมออนไลน์ โดยระบุถึงหนังสือ สป.สธ. วันที่ 30 มกราคม 2558 ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทุกแห่ง เรื่อง “เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโทรทัศน์ของโรงพยาบาลรัฐ” ระบุว่า ด้วย สป.สธ. ได้รับเรื่องผ่านศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีมีผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดรายการโทรทัศน์ของโรงพยาบาลรัฐ ในการเปิดรายการข่าวเฉพาะสถานีโทรทัศน์บางช่อง ให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลรับชม ทาง สป.สธ.เห็นว่า การเปิดสถานีโทรทัศน์บางช่อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการแต่ละแห่ง จึงขอให้ นพ.สสจ. แจ้งโรงพยาบาลในสังกัด พิจารณาให้มีการหมุนเวียนการเปิดช่องสถานีโทรทัศน์ในแต่ละวัน และปิดประกาศให้ผู้มารับบริการทราบ จะทำให้ปัญหาข้อขัดแย้งหมดสิ้นไปได้

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้ออกหนังสือดังกล่าวจริง แต่ต้องพิจารณาเหตุและผลให้ชัดเจน เนื่องจากหนังสือที่ออกไปนั้นเป็นการดำเนินการตามสาเหตุ คือ มีประชาชนไปร้องเรียนที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีโรงพยาบาลรัฐ ในสังกัด สป.สธ.เปิดรายการข่าวเฉพาะสถานีโทรทัศน์บางช่อง ซึ่งสาเหตุต่างๆ ก็เป็นไปตามหนังสือ โดยเมื่อมีการร้องเรียนมายังศูนย์บริหารจัดการฯ และล่าสุดทางศูนย์ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สป.สธ. ด้วยเหตุนี้ จึงต้องทำหนังสือไปยัง นพ.สสจ. เพื่อให้ดำเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียน แต่หากพิจารณาดีๆ ในหนังสือไม่ได้ระบุว่าห้ามเปิดรายการทีวีใด แต่เป็นการเสนอความเห็นว่า การเปิดรายการโทรทัศน์ใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นๆ แต่เพื่อให้ลดความขัดแย้ง และข้อร้องเรียนของประชาชน จึงขอให้มีการเปิดรายการโทรทัศน์ที่หมุนเวียนกันไปแต่ละช่อง จึงมองว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ใดๆ เลย แต่เป็นการทำตามหน้าที่ และขั้นตอนที่มีการร้องเรียนมาก็เท่านั้น

“ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ​จะมีการทำหนังสือเวียนสั่งการอีกครั้ง เพื่อชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และขอให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาในการเผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ เปิดช่องทางการรับข่าวสารจากทุกช่องทางให้ครอบคลุม ซึ่งทางกระทรวงฯ ก็มีการผลิตสื่อความรู้สุขภาพให้ประชาชนอยู่แล้ว สามารถนำไปเผยแพร่ได้ทันที”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: