ยงยุทธเห็นชอบยุทธศาสตร์เมือง๓ดี

“ยงยุทธ”เห็นชอบยุทธศาสตร์เมือง”3ดี” สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดีทั่วประเทศ เตรียมเปิดแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กใช้เวลาว่างช่วง “ปิดเทอมสร้างสรรค์”

ie899h8g5j9gbkb668jib.jpeg

23ก.พ.2558 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยเน้นไปที่การสร้างผู้ใช้สื่อที่แข็งแรง (Healthy Digital Media User) ส่งเสริมทักษะสื่อสาร ควบคู่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้บนฐานปัญญาและจริยธรรม รู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเข้าถึงสื่อไม่ปลอดภัยได้ง่ายใช้สื่อ 5-7 ชั่วโมง/วัน แต่ส่วนใหญ่ขาดทักษะเท่าทันสื่อ ตัดสินใจเองไม่ได้ เชื่อการชี้นำ 48% เคยถูกรังแก/ข่มขู่ และ 29% ถูกคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวใช้กลไกสำคัญ คือ “เมือง 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี” เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ให้เยาวชน ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและเท่าทันสื่อ และพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง มีการพัฒนาแกนนำสื่อสร้างสรรค์ และขยายพื้นที่ต้นแบบเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับชาติ โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 38 จังหวัดทั่วประเทศ ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นได้เห็นชอบ “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์” เพื่อเตรียมพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตลอดช่วงปิดภาคเรียนปี 2558 โดยเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนมักพบปัญหา ทั้งอุบัติเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ย 4 คน/วัน พฤติกรรมเด็กติดจอ มากกว่า 6 ชั่วโมง/วัน ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน หรือปัญหาเด็กหาย ถูกล่อลวงทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 5 ราย /วัน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้หันมาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ในส่วน สสส. จะเน้นยุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือ การรวบรวมงานของ สสส. ที่มีเป้าหมายที่เยาวชนซึ่งมีอยู่กว่า 200 โครงการ มาเชื่อมร้อยเป็นกิจกรรมดึงเยาวชนและครอบครัวมาร่วม อาทิ ค่ายเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ และส่วนที่สองคือการประสานงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ จัดบริการให้ดึงดูดความสนใจ อาทิ เด็ก เยาวชนเข้าชมฟรีในวันหยุด ขยายเวลาเปิดให้บริการ “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์จะเริ่มในช่วง มี.ค. มีกิจกรรมที่น่าใจ อาทิ ค่ายจิตอาสา งานพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น งานไอเดียสร้างสรรค์ รวมมากกกว่า 50 โครงการ โดยให้จัดให้เหมาะสมกับเยาวชนทั้งในเมืองและชนบท และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อเชื่อมฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเด็กเยาวชนสามารถเข้ามาดูข้อมูล และถ่ายรูป เขียนแชร์ข้อมูล ประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ส่งต่อให้แก่เครือข่ายของเด็กเองได้” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของ สสส. ตั้งแต่ปี 2554 ที่พยามจะจุดประกายสังคมและเชื่อมเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เข้าร่วมจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนกว่า 100 โครงการ มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 1 แสนคน และอยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางขยายผลระดับชาติ เพื่อให้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ไม่หยุดเพียงแค่ช่วงปิดภาคเรียน แต่จะเป็นประตูสู่การสร้างกลไกการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยให้เชื่อมเครือข่ายเรียนรู้ทั่วประเทศ ทำงานร่วมกันทั้งในส่วนเนื้อหา พื้นที่เรียนรู้ให้กระจายไปในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน หรือ Education For All ซึ่งจะต้องเตรียมพัฒนาทักษะอาสาเยาวชนในพื้นที่ ขยายพื้นที่สร้างสรรค์ให้ครอบคลุม และพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: