ร.ร.แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร ห้องน้ำ แบบ 6 ที่นั่ง บ้านพักครูแบบ 207 บ้านพักภารโรง และศาลากลางน้ำ งานพื้น งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานบันได งานกระจก งานประตู-หน้าตาง งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: