ประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นพ.๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 17 ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

√ เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น

4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง บริษัท เชิงชุมคอนกรีต จำกัด

3,469,100 บาท ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (นายวิมล โคตตะวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ‹ ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แบบ สปช 2/28 จำนวน 3 หลัง โรงเรียนประชาบำรุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค งานปรับเปลี่ยนหลังคา ›

อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: