ปั้นฝันสู่เลี้ยงชีพจริงเรียนอาชีพกศน.กาฬสินธุ์

“ปั้นฝัน”สู่เลี้ยงชีพจริงเรียนอาชีพกศน.กาฬสินธุ์ : ฉวีวรรณ มะโนปารายงาน

icbbecfebakkiig6ijbb8.jpg

“มหกรรมการเรียนรู้ กศน.กาฬสินธุ์ เมืองน้ำดำ ธรรมนำสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในแต่ละชุมชนและผู้ที่สนใจ โดยหวังได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตหรือเป็นการนำผลิตสินค้ามาพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น” ผอ.กฤช หรือ “กฤชกร สัตยบัณฑิต” ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าว

ผอ.กฤช เล่าว่า ปัจจุบัน กศน.ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วและเปิดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเปิดได้เพียง 5 ปี ใน 3 ปีแรก นักเรียนมีอาชีพทำ 75 คน เปิดร้านเป็นของตัวเอง 32 คน โดยในแต่ละเทอมจะรับนักเรียนที่สนใจเพียงรุ่นละ 25 คน การสอนไม่ได้มุ่งหวังให้เด็กมีงานทำอย่างเดียว แต่หวังพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมชุมชนให้ดีขึ้น จะจัดหลักสูตรขึ้นตามความถนัดของผู้เรียน หากรวมกลุ่มกันครบ 25 คนก็จะเปิดการสอนในวิชาชีพนั้นๆ อีกทั้งจะหาวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านนั้นมาสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริงๆ และสามารถนำไปใช้จริง ผู้เรียนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้เรายังเปิดร้านเสริมสวยเพิ่มที่หอสมุดชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิตมากขึ้นและเป็นการพัฒนาฝีมือของผู้เรียน

ครูเคน หรือ “วิจิตรา จัวโกฏิ” วิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้มีโอกาสมาสอนเสริมสวยตั้งแต่ปีแรก เพราะรักในอาชีพนี้ จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันกับเด็กๆ ที่สนใจ ถึงแม้งบประมาณที่ได้รับจะไม่มากนักและอุปกรณ์การสอนมีอย่างจำกัด ทำให้การรับนักเรียนในแต่ละรุ่นต้องจำกัดจำนวน หากมีผู้ที่สนใจก็จะต้องลงชื่อไว้เพื่อรอลงเรียนรุ่นต่อไป อย่างบางรุ่นมีคนสมัครเกินมา เราก็จะนำมาพิจารณาว่า มีเด็กที่สมัครแล้วไม่มาเรียนไหม ก็จะนำเด็กที่เกินจำนวนมาเรียนแทน

สำหรับการสอนจะมีระยะเวลาเพียง 100 ชั่วโมงต่อรุ่น แต่จะแบ่งเรียนวันละ 3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการทำงานและไต่ระดับไปเรื่อยๆ อาทิ การสระ ไดร์ ยืด ตัดผมผู้หญิงหรือชาย โดยจะมีหัวหุ่นหรือลูกค้าที่สนใจใช้บริการทางร้าน ผู้เรียนก็จะได้ฝึกฝีมือไปในตัว กลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะอยู่ในช่วงอายุ 25 ปี ที่เป็นแม่บ้านหรือคนว่างงาน เนื่องจากเด็กที่อยู่ในวัยเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีเวลามาเรียนเสริม แต่จะมีผู้ที่สนใจจริงๆ อยากให้เปิดภาคเรียนเพิ่มในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน นอกจากนี้ผู้ที่เรียนจบบางส่วนไปเป็นลูกจ้างเพื่อหาประสบการณ์ความรู้และบางส่วนไปเปิดร้านของตนเอง

ไพร หรือ “ลำไพร มะลานนท์” อายุ 37 ปี อาชีพเปิดร้านเสริมสวยและเป็นนักเรียน กศน. ที่มาเรียนทำเสริมสวย กล่าวว่า เริ่มแรกได้เรียน กศน.เพื่อเอาวุฒิการศึกษาตามปกติและครูเห็นว่ามีสนใจเรื่องความสวยความงาม จึงแนะนำให้มาเรียนเสริมที่นี่เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ตนเอง ซึ่งก็อยากมีรายได้ จึงมาลงเรียน เริ่มแรกครูจะสอนพื้นฐานสระผมที่มีท่านวดผ่อนคลาย ดัดและการตัดผม ที่สนใจผมเป็นพิเศษ เพราะอยากจะมีความชำนาญมากกว่าด้านอื่นๆ และเมื่อเรียนครบ 100 ชั่วโมง สนใจที่จะฝึกฝนฝีมือต่อจึงมาประจำอยู่ที่ศูนย์ฝึกที่เรียนอยู่ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เนื่องจากจะมีลูกค้าจากชุมชนมาใช้บริการ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะกลับไปเปิดร้านของตนเอง

“ร้านเปิดให้บริการมาแล้ว 5-6 เดือน โดยมีรายได้ต่อเดือนราว 5,000-6,000 บาท จะคิดค่าบริการแบบสระซอยผู้หญิงราคา 50 บาท เด็กนักเรียนชาย 10 บาท หากต้องการทำสีผมหรือยืดผมจะอยู่ในราคา 300-500 บาท ผลตอบรับของลูกค้าเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก การเรียนนอกจากจะได้เรื่องของทักษะอาชีพแล้ว ยังได้เรื่องของการบริหารจัดการและทักษะการเชื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น” ไพร กล่าว

ประชาชนที่สนใจอยากเรียนอาชีพ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โทร.0-4382-1253

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: