หน่วยงาน สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

729154.jpg

นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวาริน สุขหนูแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือกัน เน้นใช้วิชาลูกเสือเป็นเกาะป้องกันภัยและใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด นับเป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ลดความเสี่ยงสู่กลุ่มเยาวชนโดยใช้หลักกิจกรรมของลูกเสือให้มีทักษะการป้องกันตนเอง อีกทั้งเป็นแกนนำในการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: