สพป.สมุทรสาคร : งานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

729670.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 “87 พรรษาร้อยดวงใจเด็กไทย เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ค่านิยม 12 ประการ ผ่านสัญญาณจากฟ้า DLTV ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร

นายสุเชษฐ์ มีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 27 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อสำนึกงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ทรงจัดทำสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสใช้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อแสดงกระบวนการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: