สพป.ชลบุรี เขต ๓ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

738906.JPG

วันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 9 วิชาเอก มีผู้มาสมัครสอบ ดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 223 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 154 ราย วิชาเอกภาษาไทย 126 ราย วิชาเอกประถมศึกษา142 ราย วิชาเอกปฐมวัย 380 ราย วิชาเอกนาฏศิลป์ 115 ราย วิชาเอกศิลปศึกษา 74 ราย วิชาเอกดนตรีศึกษา 45 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 215 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,474 ราย ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 1,471 ราย มีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ และมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ. การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส (เบญจา พันธุ์ทอง,ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ข่าว)

23 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: