พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑

740100.JPG

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดทำข่าวและเทคนิควิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ มามอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทและปิดการประชุมโครงการดังกล่าว

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: