อุตรดิตถ์ ๒ เสริมสร้างความรู้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

739403.jpg

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มีเจตนารมณ์ให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ ต้องจัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบของการจัดการเรียนร่วม

+สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนร่วมกันในการพัฒนาครู เรื่อง คัดกรองคนพิการทางการศึกษา จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้กับครูในสังกัด โดยมีนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 จิรวรรณ ภาพ/ข่าว

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: