สพม.๕ ดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๘ (ภาค ก.)

739526.jpg

นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (ภาค ก) ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณจำนวน 200 กว่าคน 4 กลุ่มวิชาเอก ในการดำเนินการสอบ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ด้วยความโปร่งใส เช่น การจับสลากเลือกคู่กรรมการกำกับห้องสอบ การจับสลากเลือกห้อง การจัดเจ้าหน้าที่รับฝากสิ่งของผู้เข้าสอบ การตรวจสอบผู้เข้าสอบด้วยเครื่องสแกนหาวัตถุโลหะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และเครื่องมือจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย ในการนี้ สพฐ.ได้จัดส่งคณะกรรมการกลาง นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 1 พร้อมบุคลากร สพฐ.เข้าร่วมสังเกตุการณ์ บริเวณสนามสอบ

ข่าว : บุณยนุช ธรรมสอาด

ภาพ : วัชรกิจ วิหาระธรรมเม

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: