หน่วยงาน สพป. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ค่ายรักการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

745955.jpg

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พัฒนาทักษะการอ่าน แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง โดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้น มีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม 78 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558ศากุน ศิริพานิช / เครือข่าย ปชส.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ … รายงาน

สพป.พล.1ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

745913.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การติดตามและรายงายผลการประชุมทางไกลโดยระบบออนไลน์ จาก สพฐ.โดยนายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสพฐ.กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การประชุมในวันนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และตอบข้อซักถามการแนวทางดำเนินงานรูปแบบการรายงานผลการจัดการประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพฐ.มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.3 ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

745796.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ วันนา รอง ผอ.สพป.ชบ.3 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ น.ส.นงนุช อนันต์วัฒนชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายละ 5,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงปริชญา ผางคำ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และเด็กชายธรรมนิตย์ ชัยบุตร นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วย ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (พิไลพร ดรจันแดง ภาพ/ข่าว)

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: