รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร

781854.jpg

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 และครบรอบพระชนมายุ 63 พรรษา โดยมี นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารการศึกษา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสาร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค เนื่องในวันเข้าพรรษา

781823.JPG

***เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายณรงค์ ยะพลหาผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นำข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค เนื่องในวันเข้าพรรษา***ในการถวายเทียนจำนำพรรษาในวันนี้พระครูศรีธรรมปาลคุณ เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพนทอง ให้พรเป็นความรักที่ขอเรียกว่า “รักสามเส้า” ประกอบด้วย 1.รักตนทุกคนต้องมีความรักตนเอง เพื่อที่จะดูแลตนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 2.รักคน ต้องมีความรักต่อคนอื่น ทั้งรักคนในครอบครัว และคนในสังคมรอบข้างเพื่อจะเกิดสันติสุข เกิดการปรองดองกัน 3.รักงาน ทุกคนต้องทำงานซึ่งเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าของคนมีความรักงานก็จะดำเนินชีวิตการทำงานไปอย่างราบรื่นได้รับผลตอบแทนอย่างดีรักสามเส้าสามประการนี้ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ ณ วัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด(ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

781768.JPG

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดและมอบเข็มให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่ายโรงเรียนละ 3 คน 17 โรงเรียน และโรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโบสถ์ (โรงเรียนแกนนำ) โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิ) โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนวัดหินลาด โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนบ้านาติตระการ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ และโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่อย่างชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ เป็นแบบอบ่างที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต สามารถส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางเสริมศรี บุญคง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายพฤณท์ คำปัญญา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

29 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: