Archive | August 2015

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. ๑๙ ซ้อมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

794415.jpg

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายสมสมัย พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมักจะมีข่าวให้เห็นเป็นประจำว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษา จนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ สูญเสียสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุดังกล่าว แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนก็ตาม ทางโรงเรียนจึงร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกวิธีเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกด้วย

………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จากครูธนัญชัย ทุมสงครามและเครือข่าย ปชส.ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.19

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genecielo/media_set?set=a.861265360648024.10737…

29 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขยะ แลก ขนม คึกคักอย่างยิ่ง

794517.jpg

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ของงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นับขยะได้เท่าไหร่ ให้หยิบขนมเองเลย เป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้ตนเองด้วย ไปได้สวย..กิจกรรม ” ขยะ แลก ขนม “ขนมเพียงชิ้นเล็กๆราคาไม่เกิน 2 บาทแต่สิ่งที่ได้รับมีค่ามากกว่าหลายเท่า แม้จะเป็นการแลกเปลี่ยน แต่ก็เป็นสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง

นางพชรพรรณ สมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า จุดประสงค์สำหรับโครงการ”ขยะ แลก ขนม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ (Stakeholders) ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ปราศจากขยะ และเสริมสร้างความมีวินัยในตัวเอง มีความซื่อสัตย์และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนจะได้นำแนวคิดนี้ไปขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อเกิดประโยชน์จะเกิดกับส่วนรวม

30 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดการปัญหาคนอยู่ร่วมกับป่า

หลากมิติเวทีทัศน์ : พลวัตสิทธิชุมชน สู่ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” จัดการปัญหาคนอยู่ร่วมกับป่า : โดย…โอฬาร อ่องระ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ

Read More…

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

794331.JPG

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ //๒๕๕๘ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอบ โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ๒.การพัฒนาและดำเนินงานคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และเหตุอื่น ๆ ๓. อบรมเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๔ อาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑+++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ธงชาติต้องสวยงามสดใสไม่ซีดจาง

“ดาว์พงษ์” กำชับสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทั่วประเทศ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยเฉพาะธงชาติไทย ธงประจำพระองค์ ต้องดูแล ไม่ปล่อยให้ซีดจาง

Read More…

ม.ล.ปุณฑริก สมิติปลัดแรงงานหญิงคนแรก

“ม.ล.ปุณฑริก สมิติ”ปลัดแรงงานหญิงคนแรก : กมลทิพย์ ใบเงินและธรรมรัช กิจฉลองรายงาน

Read More…

โรงเรียนวัดป่าประดู่ สังกัด สพม.๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดนตรีในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๕

793481.jpg

โรงเรียนวัดป่าประดู่ สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดนตรี ในโครงการ”บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 5″ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพบกร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ใช้ชื่อวงว่า P.D แบนด์ โดยมี นางสาวสุนิสา สุขสงวนศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักร้องนำ และมีคุณครูเมธรัตน์ วาจารชลเป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนวัดป่าประดู่ได้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ กทม. และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคกลาง และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. โดยมีเทรนเนอร์เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังคือคุณเจษฎา สุขทรามร(โอ๋ดูบาดู) ทีมที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมี 5 ทีม ดังนี้

ชนะเลิศโรงเรียนวัดป่าประดู่

รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)

รองชนะเลิศอันดับที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

รางวัลชมเชยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลที่ได้ครั้งนี้นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียน.

นางพรพรรณ โมกระหงษ์ ผู้ส่งข่าว

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ