สพป.นครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙

793853.jpg

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม โดยที่หนังสือสารานุกรมไทยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษา และอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราว และวิชาการต่างๆ สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย จึงได้จัดหาทุนทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนังสือสารานุกรมไทยเล่มที่ 39 ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ ไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และสโมสรไลออนส์ในจังหวัดนครปฐม ได้สนองพระราชประสงค์มาโดยตลอด ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มที่ 39 สำหรับในปีนี้ มีคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม รวม 50 โรงเรียน เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

นวเนตร…ภาพ/ข่าว

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: