โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. ๑๙ ซ้อมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

794415.jpg

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายสมสมัย พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมักจะมีข่าวให้เห็นเป็นประจำว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษา จนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ สูญเสียสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุดังกล่าว แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนก็ตาม ทางโรงเรียนจึงร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกวิธีเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกด้วย

………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จากครูธนัญชัย ทุมสงครามและเครือข่าย ปชส.ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.19

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genecielo/media_set?set=a.861265360648024.10737…

29 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: