Archive | August 2015

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. ๒๙ จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้นักเรียน (เพิ่มเติม)

792173.jpg

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. 29 จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้นักเรียน (เพิ่มเติม)

……………………………………… โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ ชื่อเดิมคือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ถนนคลังอาวุธบ้านดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) ได้จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียน ทั้งชายและหญิง นำโดย นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี, นายสมยศ ศรีหาพงศ์, นายถวิล สุมา, นายประยูร ใจภักดี, นายเกรียงไกร สอนอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ, นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้ปกครอง, นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยเริ่มในเวลา 07.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พร้อมเครื่องราชสักการะ จากที่ประดิษฐานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ขึ้นขบวนรถบุษบก เคลื่อนขบวนไปตามถนนชยางกูร ถึงแยกถนนคลังอาวุธ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคลังอาวุธ เคลื่อนไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนฯแล้วเลี้ยวเข้าสู่บริเวณโรงเรียนฯ แล้วตั้งขบวนไว้ ต่อมาในเวลา 08.00 น. พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับมอบหมายจาก พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้เป็นประธานในพิธีแทน พร้อมด้วย ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายธีระพงษ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมคณะ ร่วมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว พร้อมเครื่องราชสักการะ ลงจากขบวนรถบุษบก โดยนายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แล้วส่งมอบให้ พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะ อัญเชิญพระเกี้ยว พร้อมเครื่องราชสักการะ ไปประดิษฐานไว้ที่ห้องเกียรติยศ อาคารศรีปทุม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี แล้วนำคณะไปประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่หอประชุมศรีปทุม 1 โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชธีราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในเวลา 09.45 น. พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงเรียนฯ แล้ว พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานสงฆ์ขึ้นรถกระเช้า พร้อมพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เจิมป้ายชื่อโรงเรียน คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แล้ว ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ป้ายชื่อโรงเรียนและคณะผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นำคณะไปที่หอประชุมศรีปทุม 1 พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง 16 โรงเรียนทั่วประเทศไทย และคณะ ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ แล้ว นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และชมรมผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสอง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณในนามสถานศึกษา โดยที่ นายมงคล จุลทัศน์ พร้อมภรรยาและครอบครัว และชมรมผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสอง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมหอประชุมศรีปทุม 1 เป็นเงิน 451,999 บาท และผู้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราธานี นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายนรากร ไหลหลั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดสร้าง “องค์พระเกี้ยว” 1 องค์ มูลค่า 15,000 บาท

เข็มพระเกี้ยวเงิน เข็มพระเกี้ยวทอง ที่ใช้ประดับให้กับนักเรียนในครั้งนี้ มูลค่า 8,596 บาท ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดสร้าง “ธงพระเกี้ยว” 1 ผืน มูลค่า 10,000 บาท สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วประเทศไทยทั้ง 15 โรงเรียน จากนั้น นำคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องศรีพล ชั้น 2 อาคารเกียรติสุรนนท์ และลานเอนกประสงค์อาคารเรียนศรีปทุม 5 ต่อมา ในเวลา 12.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครู และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เครื่องราชสักการะ ธงชาติไทย ธงพระเกี้ยว พานถุงเข็มพระเกี้ยวทอง พานถุงเข็มพระเกี้ยวเงิน จากห้องเกียรติยศ ไปที่หอประชุมศรีปทุม 1 แล้ว ได้รับเกียรติจาก นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งชายและหญิง โดยมี นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมคณะร่วมประดับเข็มพระเกี้ยว โดย นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กล่าวคำถวายราชสดุดี จบแล้ว เบิกตัวนักเรียนเข้ารับการประดับเข็มพระเกี้ยว จนครบ แล้วตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท, นายธีระพงษ์ นิยมทอง ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวขอบคุณในนามสถานศึกษา, นักเรียนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธี. นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กล่าวว่าเมื่อประมาณ ปี 2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายพิศิษฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนั้น เป็นผู้ตรวจราชการด้วย ได้พบปัญหาว่ามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดฯ คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล เป็นจำนวนมาก เกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองที่จะรับได้ จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษา ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งควรให้มรการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค สามารถขยายได้เต็มที่ในอนาคต

ในการนี้ คณะดำเนินการได้เสาะหาที่ดินหลายแห่ง จนกระทั่ง ได้มีผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปากได้เชิญชวนให้ไปดูที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณดงคำอ้อ ซึ่งเดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันจอนเกิดสงครามเวียดนาม และเป็นศูนย์ลาวอพยพ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้สงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัด คณะดำเนินการเห็นว่า ที่ดินดังกล่าว มีความเหมาะสม จึงได้เข้าพบ นายประมูล จันทร์จำนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น และเสนอขอใช้ที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ 109 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา จากกระทรวงหาดไทยเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ในที่สุด กระทรวงมหาดไทย ก็ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่ขอและขอให้ทีดินอำเภอจัดการรังวัดปักเขตแดน และได้ทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ศรีปทุมพิทยาคาร” ซึ่งหมายถึงสถาบันที่เป็นสง่าราศี แห่งชาวอุบลราชธานี

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญประเภทสหศึกษา ในระหว่างนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในกาก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งครูมาบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี ปัจจุบันคือ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว โดยมี นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา ในเดือนสิงหาคม 2521 นายพิชัย มุขสมบัติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา 2522 ทางราชการได้พิจารณาย้ายสถานที่จากที่เดิมไปก่อสร้างที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 104 ขนาด 7 X 54 เมตร 4 หลัง สร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2522 และในปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 37 ปี โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในทุกๆด้าน จนมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,557 คน 48 ห้องเรียน มีรองผู้อำนวยการ 4 คน ข้าราชการครู 82 คน ครูอัตราจ้าง 17 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน และลูกจ้างชั่วคราว 8 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี” มีอักษรย่อ คือ “ต.อ.พ.จอ.” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีชมพู คติพจน์ สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหัคฆัง ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มปฏิรูปการศึกษาไทย และมีพระบรมราชานุญาตให้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมให้กับนักเรียน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โรงเรียนสู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ……………………. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นางสาวมะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว, นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์, นายณัฐภัทร์ สุโคตร, ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียง, นายยอดพงษ์ สุระ นรากุล, นายธนศิลป์ ดียิ่ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ,

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล, นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neeenoy11@gmail.comFACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neeenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

21 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ณรงค์อำลาศธ.ฝากดาว์พงษ์สานต่อ

“ณรงค์” ขอบคุณ ขรก.ศธ.ร่วมงาน 1 ปีแม้จะสั้นแต่ผูกพัน ฝาก “ดาว์พงษ์ – ธีระเกียรติ” เร่งเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา โทรศัพท์ขู่ระวังเกิดเหตุร้าย ปลัด ศธ.สั่งเฝ้าระวัง

Read More…

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

791654.JPG

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 50 คน ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พบปะและพูดคุย ชี้แจงถึงสภาพ บริบทโดยทั่วไป และนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้บรรยายสรุปถึงแนวทาง วิธีการในการบริหารจัดการการศึกษา อาทิ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยผ่านศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาในระดับต่าง ๆ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ จากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มต่าง ตามภารกิจงาน

20 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุดอาเซียน

791721.JPG

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3++

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จากนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มูลค่า 400,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบห้องสมุด นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวแสดงความยินดี นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุดดังกล่าว การที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้รับห้องสมุดอาเซียนครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ที่จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จะใช้ห้องสมุดอาเซียนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

20 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ

790630.JPG

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กองบังคับการสถานีตำรวจและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบที่กระทำความดี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว่าการเชิดชูเกียรติคนต้นแบบเลิกเหล้า บุหรี่ตลอดชีวิตเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน่วยงานต้นแบบในการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้พิจารณาคัดเลือกมอบเกียรติแก่บุคคลต้นแบบ ที่กระทำความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ด้วยการลดละเลิกบุหรี่เหล้าและสิ่งเสพติด จำนวน ๔๑ คนและองค์กรต้นแบบที่ส่งเสริม สนับสนุนและป้องกันปัญหาจากปัจจัยเสียงดังกล่าว จำนวน ๓ องค์กร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นศ.๑ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตและ โรงเรียนบ้านนาเคียน สถานศึกษาต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

18 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. ๓๔

790482.jpg

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน

วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภูมิลำเนาปัจจุบัน ๑๗/๖ ซอย ๖ ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๐๑๙๘๔

ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓4

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางณัฐชฎา มูลเขียน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

พ.ศ. ๒๕๓๙ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา หาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ครู ๑ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๐ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ จาก คุรุสภา

พ.ศ.๒๕๔๓ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ผู้บริหารการศึกษาต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้

จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเพชรล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา (สาขาโรงเรียนแม่แจ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ของ สพม.๓๕ ติด ๑ ใน ๑๐ ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานการตรวจราชการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ รายงานการวิจัยคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ พื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานการวิจัยผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) และความต้องการในการพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต

พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยานิพนธ์การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์

789940.JPG

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงินและมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ ธีรธิดา พรหมมาแบ ภาพ/ข่าว++++++

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ