Lกฮ Is Not The Answer ดื่มนม ชมบอล

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : Lกฮ Is Not The Answer “ดื่มนม ชมบอล” กิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่สีขาวให้คอบอลพันธุ์โจ๋ : โดย…ธีรภัทร์ คหะวงศ์

8kba8jbfeckea6577k5ha.jpg

ผ่านพ้นไปเมื่อไม่นาน สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จับมือ 10 สถาบันการศึกษา ปลุกกระแสสร้างพื้นที่สีขาวในการเชียร์บอลให้สนุกได้ประโยชน์และปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสุดชิค “ดื่มนม ชมบอล” ระหว่างชมฟุตบอลนัดสำคัญระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรัก

แต่ควันหลงที่น่าสนใจ ธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สคล.เรายังคงทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือพื้นที่สีขาวในการเชียร์บอล ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ Lกฮ Is Not The Answer ตอน “ดื่มนม-ชมบอล” ด้วยเหตุผลที่ว่า การรุกหนักของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มกลยุทธ์ส่งเสริมการขายไปยังกลุ่มเยาวชน และอีกหลายปัจจัยที่ยังไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนโยบายของรัฐ

โดยเฉพาะร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งยังไม่กล้าประกาศ ห้ามขาย 300 เมตร รอบสถานศึกษา ให้เด็ดขาด ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ร้านนั่งดื่ม ร้านอาหาร คาราโอเกะ ผับบาร์ และร้านที่ซื้อกลับไปดื่ม เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลต่อการดื่มของเยาวชนและสร้างนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้น ทั้งในแง่การดื่มและการขายที่มีความสะดวก ราคา การโฆษณา โปรโมชั่น ที่มุ่งสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา ส่งผลให้เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมเกิดขึ้นได้ง่าย

ธีระ ระบุว่า ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พบว่า ในกรุงเทพฯ มีการขยายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 72% ในรอบ 5 ปี (2552-2557) เฉลี่ยเท่ากับ 14% ในแต่ละปี และในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบการเติบโตเฉพาะรอบมหาวิทยาลัย คิดเป็น 186% ในรอบ 3 ปี (2554-2557)

นโยบายหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนกฎหมายที่มีอยู่แล้วและปกป้องเยาวชนได้ คือการไม่อนุญาตให้มีร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมีรอบสถานศึกษา การควบคุมดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางการดื่มของเยาวชน ทำให้เยาวชนที่ต้องการดื่มมีต้นทุนในการดื่มที่สูงขึ้น จนอาจดื่มน้อยลง และลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเยาวชนเองและสังคมได้ในที่สุด แต่เมื่อไม่ระบุให้ชัดเจนว่า รัศมีเท่าไหร่ จะมีปัญหาถกเถียงกันในทางปฏิบัติ

“สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ Alcohol Is Not The Answer “ตอน ดื่มนม ชมบอล” ดำเนินโครงการโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้ง 10 ภาค ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า สถาบันการศึกษานำร่อง 10 แห่ง ภายใต้แนวคิดที่อยากเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังขับเคลื่อน มุ่งเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ดำเนินชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเราต้องการปลุกกระแสการดื่มนมตลอดจนเครื่องดื่มทางเลือกอื่นๆ ทดแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการชมการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดนิยมของเยาวชนและคนไทย ซึ่งโดยทั่วไป มักจะนิยมชมการแข่งขันฟุตบอลในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย โดยเชื่อว่าการชมฟุตบอลจะมีอรรถรส จนกลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นไปแล้ว”

ธีระ กล่าวย้ำว่า ในปี 2556 ประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลกที่ประชากรดื่มเหล้ามากที่สุด แต่ในปี 2557 กลับมีคนไทยดื่มนมเพียง 14 ลิตรต่อปีต่อคนเท่านั้น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียกลับดื่มนมเฉลี่ย 60 ลิตรต่อปีต่อคน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่สีขาวในการเชียร์บอลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม “ดื่มนม-ชมบอล” ช่วยให้เยาวชนได้รับประโยชน์ในทุกๆด้าน คือ มีกิจกรรมเชียร์บอลกับเพื่อนๆ ที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์จากการดื่มนม หรือเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้าน พงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หรือ “เจมส์” ผู้ประสานงานโครงการ Lกฮ Is Not The Answer ตอน “ดื่มนม-ชมบอล” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มองว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมเชียร์บอลหันมาดื่มนมแทนที่จะไปดื่มเหล้าตามร้านอาหาร จากที่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียง 400 คน แต่พอวันจริง มีนักศึกษามาร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมเชียร์บอลแล้ว ยังมีการแสดงของวงดนตรี และการประกวดพรีเซ็นเตอร์ของกิจกรรมดังกล่าว

“ข้อดีของโครงการนี้คือ มีความปลอดภัย เนื่องจากว่าหากการไปดื่มกินที่ร้านอาหาร เมื่อเกมฟุตบอลเปลี่ยน อารมณ์ของคนเชียร์อาจเปลี่ยนไปเพราะฤทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าเหล้า ค่าเบียร์ มิกเซอร์ แต่ถ้าเราหันมาดื่มนมหรือเครื่องดื่มอื่นแทน นอกจากจะทำให้เรามีสติในการเชียร์บอลแล้ว ยังประหยัดเงินและปลอดภัยได้ หลังจากจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปแล้ว ปรากฏว่าในโลกโซเชียลของมรภ.ศรีสะเกษ ได้รับคำชมมากมาย”

หรรษกร แปลกสันเที๊ยะ นายกสโมสร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และประธานจัดงานกิจกรรมดื่มนมชมบอล มหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่า งานครั้งนี้ถือว่ามีความตั้งใจมาก โดยเป็นความร่วมมือของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกแต่กลับได้รับความสนใจและตอบรับเกินคาดถึง 90% นอกจากนี้ทางคณะอาจารย์และท่านอธิการบดี มีความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ และให้การสนับสนุน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆ ร้านนม ที่มาร่วมออกบูธ โดยปราศจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“สำหรับรูปแบบ คือ คณะจัดงานเราได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ร้านค้าโดยรอบ อีกทั้งภาคการปกครองท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งพี่ๆ ตำรวจที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อย ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เราออกรณรงค์เชิญชวน ในมหาวิทยาลัยโดยรอบ ร้านค้า หอพักนักศึกษา และเทศบาลข้างเคียงก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้ได้ผลดีเกินคาด ทำให้คณะอาจารย์และผู้จัดงานได้ลงมติว่า ในการแข่งขันฟุตบอลรอบต่อๆ ไปจะมีกิจกรรมดื่มนม ชมบอล เนื่องจากทำให้เพื่อนนักศึกษาได้รวมตัวกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โชว์ความสามารถ”

เรียกได้ว่าโครงการ Lกฮ Is Not The Answer “ตอน ดื่มนม ชมบอล” จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการดีๆ ที่สร้างสรรค์พื้นที่สีขาวปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชน ได้มีพื้นที่เชียร์บอลที่สนุก สร้างสรรค์ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้หน่วยงานต่างๆ ได้!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: