Archive | November 2015

สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

805277.JPG

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยนายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ดังนี้

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยปัจจุบันมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์หลายๆ ด้าน เช่น ส่งเสริมการประกวดโครงงานนักเรียนในกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษภาษาไทย ประวัติศาสตร์ โครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และทุนการศึกษา ซึ่งในการจัดสรรทุนการศึกษานั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ขอรับบริจาคสมทบทุน และใช้ดอกผลที่มีอยู่มาพิจารณาจัดสรร ในส่วนของ จังหวัดยโสธร ได้เชิญชวนส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร ร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้บริจาคให้มูลนิธิฯ เป็นเงินจำนวน 32,100 บาท โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เข้าไปรับมอบทุนการศึกษาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบแก่นักเรียน และนักศึกษา ทุกระดับในจังหวัดยโสธร

โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ จังหวัดยโสธร ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 66 ทุน และค่าพาหนะสำหรับผู้มารับทุนรายละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท

ก่อนการมอบทุนฯ ผวจ.ยโสธร ได้ประดับเครื่องหมายอินทรนู ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับเชื่ยวชาญ คือนายสุวรรณ เทียบศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลยโสธร และนางเพียงพิศ ผ่องศรี ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร และหลังจากนั้นได้มอบนโยบายการศึกษา ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม หน่วยและศึกษานิเทศก์ ในคราวปะชุมครั้งที่ 9/2558 ด้วย

30 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาปั้นนักดนตรีคลาสสิกสู่เวทีสากล

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเดินหน้าปั้นนักดนตรีคลาสสิกสู่เวทีสากล

Read More…

ปลด!สมมาตร์ มีศิลป์พ้นองค์การค้าฯ

มติบอร์ด สกสค.สั่งปลด!”สมมาตร์ มีศิลป์”พ้นองค์การค้าฯ “บิ๊กหนุ่ย”ยันไม่ผูกขาดขายตำรา ไม่ทุบหม้อข้าวเอกชน พร้อมสั่งเข้มงวดลิขสิทธิ์ผลิตเครื่องหมายลูกเสือ

Read More…

คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง

คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง : หัวใจไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More…

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ TELS Thailand’s ๒๐๑๕

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

TELS Thailand’s 2015 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “ผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015” เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การประยุกต์แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยภายในงานมีการแสดงวิสัยทัศน์ การบรรยาย และการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาจากต่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณเกาหลีใต้ ประเทศใต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยจัดขึ้น ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองธานี นนทบุรี งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำรองที่นั่งได้ที่ 02-622-2999 ต่อ 1569 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด A Journey around ASEAN วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 (อ3020 ›

อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เครือเนชั่นคว้า๔รางวัล

ประกาศรางวัล “ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” เครือเนชั่นคว้าหลายรายการ คมชัดลึกคว้า 1 รางวัล กรุงเทพธุรกิจคว้า 2 รางวัล และNOW26 คว้า 1 รางวัล

Read More…

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

804907.jpg

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ

เกิดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ภูมิลำเนาเกิด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๓๓/๕๑ ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๘ ตำแหน่งครู ๒ ร.ร.สหภาพแรงงานการไฟฟ้า จังหวัดพิษณุโลก

๒๔ ก.ค.๔๖ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การนครปฐมเขต ๑

๑๘ มิ.ย.๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑

๓๐ มี.ค.๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒

๑ ต.ค. ๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

๒๐ ก.ย.๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)

๓ พ.ย. ๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

การศึกษาสูงสุด ปร.ด. วิชาเอก การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

23 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ