สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

818863.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับการตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช้าวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ได้มาติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 ปราสาทเยอสุขสวัสดิ์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: