งานรำลึกสมเด็จย่า บูชาครู กตัญญูสถาบัน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

825434.jpg

..***เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “รำลึกสมเด็จย่า บูชาครู กตัญญูสถาบัน” ณ อาคารหอประชุม โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดตลาดนัดพอเพียง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันนกกรงหัวจุกเพื่อการกุศล และภาคกลางคืนจะเป็นการโชว์การแสดงจากนักเรียน คณะครู แม่บ้านและศิษย์เก่า โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานเปิดการ

*** นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ กล่าวว่า ในการจัดงาน”รำลึกสมเด็จย่า บูชาครู กตัญญูสถาบัน”ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 มีการจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดนัดพอเพียงเลี้ยงชีพ การแสดงของนักเรียน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในการแสดงศักยภาพผลงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

..**ข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

..**ภาพโดย : น.ส.ศิรินภา แสงสุวรรณ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: