ค่ายกิจกรรมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นม.๓

826574.JPG

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้บริหารโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 88 คน จากโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ มาเข้าค่ายวิชาการในรูปแบบการสอนซ่อมและสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่ได้กำหนดจุดเน้นด้านผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิจารณาจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: