อนุบาลราชบุรีโชว์ศักยภาพจัดมหกรรมวิชาการ

826313.gif

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 13 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00 น. มีผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและชมงานมากกว่า 2000 คน การจัดงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.59 ภายใต้แนวคิดหลัก “ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่ อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานเผยแพร่ความก้าวหน้าของนักเรียนและครูในรอบปี ต่อสาธารณชน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นเสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อย่างหลากหลายตามความสนใจ กิจกรรมที่จัดเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนและครู, การแสดงความสามารถของนักเรียน,การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง,เกมการศึกษา,การฝึกทักษะด้านต่างๆและตลาดนัดนักเรียน โดยมีหลายหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: