สพป.ระยอง เขต ๑ รับมอบอาคารเรียนฯ

828206.jpg

19 ก.พ. 59 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2 เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในการก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) รูปแบบชั้นล่างเป็นโรงอาหารและชั้นบนเป็นห้องประชุมสำหรับทำกิจกรรม โดยมีนายปัญญา เนินอุไร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กล่าวรายงานและนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวขอบคุณในการมอบอาคารให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีสถานที่จัดกิจกรรมในการเรียนที่ดีมีโรงอาหารที่มาตรฐานมีสถานที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ สะอาดและถูกสุขอนามัย และ ผู้นำชุมชน,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

20 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: