สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area

828351.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายผลและติดตามการใช้งานระบบงานใน Smart OBEC และ Smart Area ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากรได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอำนวยการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่อบรมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ โรงเรียนในอำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์ ส่วนรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ โรงเรียนในอำเภอปรางค์กู่ และอำเภอไพรบึง ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ทำหน้าที่สารบรรณโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 230 คน

21 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: