สพป.ชลบุรี เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

830618.JPG

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ(โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน) สนามสอบโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนบ้านสัตหีบ โรงเรียนวัดเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านเขาหิน โดยในการทดสอบครั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดสอบฯ จำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอศรีราชา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดมโนรม ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบางละมุง และศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สนามสอบ จำนวน 28 โรงเรียน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสอบกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

27 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: