สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดงานประตูการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

831808.JPG

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานงานเปิดประตูการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (Open House) ประจำปี ๒๕๕๘ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยมีนายอำนาจ นาไชย กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการทางวิชา ภายใต้ กรอบแนวคิดที่ว่า “เปิดประตูการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (Open House)” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างครูและนักเรียนแต่ละระดับสายชั้น เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และเพื่อขยายผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1700413130205791.1073742362.14…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

01 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: