หน่วยงาน สพป. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เข้ารับมอบโล่รางวัล ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗

835292.jpg

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑.ประเภทผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน นายสมรักษ์ ถวาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

๒.ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ

๓.ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง

๔.ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยาป่าแหน

๕.ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา นายอนิรุทธิ์ สายบุญผาง โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ฯ

๖.ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน

๗.ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา นางสาวชนิตา วัฒนมาลา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง

๘.ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ฯ

๙.ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา นายอนุชิต จิตประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙

ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

ธีรธิดา พรหมมาแบน /ข่าว++

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

835315.JPG

มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับ สพฐ. และ สพป.กทม. ดำเนินการจัดโครงการ “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก” ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพป.กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูนักเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลาง – ภาคตะวันออกและโรงเรียนเครือข่าย มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนและการแสดงของนักเรียน โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานนักเรียนและให้กำลังใจกับโรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ในการนี้ นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพฐ. ประชุมคณะกรรมการเตรียมดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

835043.jpg

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2559 สพฐ. ประชุมคณะกรรมการเตรียมดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 :International Mathematics. competition 2016 (IMC2016) โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 นายจงภพ ชูประทีป ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.วราภนณ์ อนุวรรันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมวางแผน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดย สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา และมี ผอ.โกศล ปราคำ /ผอ สพม.35/ผอ.สพป.ชม.1-6. พร้อมด้วยผู้ติดตามศึกษานิเทศก์ เขตละ 2 คน และทีมงานของ สพฐ จำนวน 40 คน ผลการประชุมวางแผนงาน ได้กำหนดให้มีกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ. ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2559 กรอบกิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์. กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนวีฒนธรรมระกว่างประเทศ สพม.34 รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และการแข่งขันคู่ขนานทั้งระบบ ภาพ/ข่าว : ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

10 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: