รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ตรวขเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

836270.JPG

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1

ปี พ.ศ.2559 โดยมีนายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1(ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง)พร้อมด้วย

คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลและนิติการ/นางนภา พานน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้ติดตามสถานการณ์ จาก สพฐ./นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

สพป.สุรินทร์ เขต 1 สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

836312.JPG

ระหว่างวันที่ 12- 13 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ปี พ.ศ.2559 โดยใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ซึ่งในวันที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นการสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) วันที่ 13 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) การนี้ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 ประธาน OBEC Cluster14นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 33 นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (จาก สพฐ.) พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สอบบรรจุครูผู้ช่วย

836090.jpg

**// ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 10 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 สอบข้อเขียน วันที่ 12 มีนาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2559 โดยประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยสอบ เพื่อสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหว และสังเกตุสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช //สุวคนธ์/เรวดี นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ. 4ภาพข่าว

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: