สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

838717.JPG

17 มีนาคม 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ 19 โรงเรียน นำร่องในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดย นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รายงานต่อประธานในพิธีถึงภาพความสำเร็จอันเป็นที่น่าพึงพอใจของการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ซึ่งเกิดจากแนวคิด และความร่วมมือของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จที่ได้มานำเสนอในวันนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับอีก 76 โรงเรียน ที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 และทุกโรงเรียนในสังกัดที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป โดย นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้นำ ประธานในพิธี พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของนักเรียนตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวนกว่า 30 จุดนำเสนอผลงาน กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

18 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: